English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2017

     Jednym z zadań Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania jest popularyzacja wiedzy na temat dziejów naszego regionu. Wiedza ta przekazywana jest młodemu pokoleniu za pomocą lekcji historycznych, warsztatów edukacyjnych, spotkań popularyzatorskich, a także za pomocą filmów historycznych. Dlatego też, w pierwszy dzień wiosny młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Curie - Skłodowskiej w Pustkowie - Osiedlu korzystając z oferty ECPiP, wzięła udział w projekcji filmu "Blizna - Historia V-2".

     Film opowiada historię Blizny, małej wioski położonej ok. 15 km od Pustkowa. Właśnie tam testowana była "cudowna broń" Hitlera, latające bomby V-1 i rakiety V-2. Co ważne, do budowy bazy doświadczalnej w Bliźnie wykorzystywano więźniów z obozu pracy przymusowej w Pustkowie. W filmie prof. Patrick Vaughan wyjaśnia rozwój projektu rakietowego, natomiast płk. Baszak opowiada o operacji Most III (Wildhorn III), którą kierował osobiście, w nocy 25/26 lipca 1944 r. 

     W projekcji, która odbyła się w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie - Osiedlu udział wzięło blisko 60 uczniów wraz z nauczycielami.

 

2017 03 16 zs przeclaw 1

2017 03 16 zs przeclaw 2 2017 03 16 zs przeclaw 3
foto. archiwum Zespołu Szkół w Przecławiu

Ekspozycję historyczno-dydaktyczną odwiedziła grupa uczniów wraz z nauczycielem historii panem Stanisławem Wilczyńskim z Zespołu Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Przecławiu. Wizyta miała związek z realizowanym przez szkołę projektem dotyczącym śladów po Polakach, mieszkańcach okolic Przecławia i Tuszymy ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Odwiedzający zapoznali się krótko z historią poligonu SS-Truppenübungsplatz „Heidelager” oraz obozu przymusowej pracy w Pustkowie. Wspomniano, że wśród ofiar obozu byli Żydzi, Rosjanie, Polacy i przedstawiciele innych narodów.

M.M.

 2017 03 15 film otto 1 zs pustkow osiedle
Uczniowie z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu
na projekcji filmu

2017 03 15 film otto 2 zs brzeznica
Uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy
na projekcji filmu

W zorganizowanej przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania projekcji filmu „Otto Schimek. Wierny sumieniu” uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z dwóch okolicznych szkół: z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy. 
W obydwu projekcjach, które odbyły się w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu ogółem wzięło udział blisko 200 osób.

M.M.

2017 03 16 film otto stobierna i pustkow os

Uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stbiernej
i uczniowie kl. VI z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu
przed projekcą filmu

 

W kolejnej projekcji filmu „Otto Schimek. Wierny sumieniu” zorganizowanej przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z dwóch okolicznych szkół: uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej oraz uczniowie kl. VI Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu.
W tej projekcji, która odbyła się w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu ogółem wzięło udział blisko 60 osób.

M.M.