English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2015

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 24-26 grudnia 2015 r. Ekspozycja historyczno - dydaktyczna przy Górze Śmierci będzie nieczynna.

Ekspozycja historyczno – dydaktyczna przy Górze Śmierci jest miejscem chętnie odwiedzanym przez grupy młodzieży szkolnej. Już od początku roku szkolnego 2015/2016 nasze muzeum zwiedziło ponad 600 uczniów. W październiku i listopadzie gościliśmy młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy, Orlęta i Strzelców z Tyczyna, uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej, Straszęcinie i Łękach Dolnych oraz uczniów klas ponadgimnazjalnych z Jasła. Dziękujemy za zainteresowanie i zachęcamy innych do odwiedzenia naszej Ekspozycji.

4 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie - Osiedlu miało miejsce wręczenie legitymacji członkowskich Uczniowskiej Straży Góry Śmierci. Uczniowie klasy I gimnazjum podjęli się sprawowania opieki nad Górą Śmierci.
Troska o miejsce pamięci narodowej jakim jest Góra Śmieci, trwale zapisała się w świadomości społeczności lokalnej. Pielęgnowanie tego miejsca stało się już wieloletnią tradycją dzieci i młodzieży Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie - Osiedlu, co ostatecznie zaowocowało utworzeniem Uczniowskiej Straży Góry Śmierci. Powstała ona dzięki współpracy Zespołu Szkół i Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania działającego w strukturach Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Idąc śladami absolwentów tej szkoły, 23 osoby zobowiązały się dbać o porządek na Górze Śmierci w ciągu całego roku, a w szczególności przed 1 listopada i świętami narodowymi. Młodzież otrzymała legitymacje z rąk dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcina Ciszka, dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie - Osiedlu Agnieszki Kania oraz zastępcy Liliany Piętka, a także pracownika Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania Łucji Wielgut. Opiekunem grupy została Pani Liliana Piętka, a otrzymane legitymacje uprawniają członków Uczniowskiej Straży do bezpłatnego wstępu na Ekspozycję historyczno - dydaktyczną przy Górze Śmierci.

Historia Góry Śmieci jest nieodłącznie związana z okupacyjnymi dziejami ziemi dębickiej. W okresie II wojny światowej wzgórze to, znalazło się w zasięgu terytorialnym poligonu Waffen SS w Pustkowie, funkcjonującego w latach 1940-1944. To właśnie w tym miejscu, na szczycie Góry Śmierci w roku 1941 wybudowano palenisko kremacyjne służące do palenia zwłok zamordowanych więźniów obozów pracy przymusowej, działających w ramach tego poligonu. Wybudowano również piwnicę do składowania ciał przeznaczonych do spalenia. Góra Śmierci stała się miejscem pamięci narodowej, ponieważ znajdują się tam prochy tysięcy więźniów różnych narodowości. Szacuje się iż zginęło tutaj 7,5 tys. Żydów, 5 tys. jeńców radzieckich oraz 2,5 tys. Polaków.

Kolejną biblioteką do której zawędrowała wystawa o księżnej Helenie Jabłonowskiej jest Biblioteka w Paszczynie. Tam można ją oglądać od 1 – 31 grudnia, w godzinach otwarcia biblioteki. Do tej pory, wystawa gościła już w trzech bibliotekach gminnych: w Nagawczynie, Latoszynie oraz Podgrodziu. Z możliwości zapoznania się z postacią księżnej Jabłonowskiej skorzystała przede wszystkim młodzież z zamiejscowych szkół. Była to wspaniała lekcja historii dla uczniów klas podstawowych i gmnazjalnych, którzy przyszli zapoznać się z wystawą wraz ze swoimi opiekunami. Licznymi odbiorcami ekspozycji byli również stali czytelnicy tych bibliotek.