English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Zwiedzanie

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna
przy Górze Śmierci w Paszczynie

***

Godziny otwarcia:

W okresie od Lipca do Sierpnia

PONIEDZIAŁEK – nieczynne

WTOREKPIĄTEK – 8.00-15.30*

SOBOTANIEDZIELA – 12.30-16.00*

*Ostatni zwiedzający wchodzą na pół godziny przed zamknięciem Ekspozycji

 

***

 

 Ekspozycja Historyczno - Dydaktyczna przy Górze Śmierci 

w Paszczynie

***

 

***

Ceny biletów:

Bilet normalny*  -  10 zł** 
*tzn. osoby dorosłe

**5 zł bilet normalny dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Dębica 
posiadających kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”

Bilet ulgowy* - 5 zł**
*
tzn. uczniowie, studenci, doktoranci,
emeryci, renciści, inwalidzi, osoby niepełnosprawne,
nauczyciele, wychowawcy placówek szkolnych,
wychowawcy placówek oświatowo-wychowawczych, 
wychowawcy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych
wychowawcy placówek resocjalizacyjnych działających w Polsce

**
3 zł bilet ulgowy dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Dębica 
posiadających kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”


Bilet rodzinny* -  20 zł**
*tzn. rodzice + dzieci uczące się

**10 zł bilet rodzinny dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Dębica
posiadających kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”

 

***

Zwiedzanie z przewodnikiem:

Przewodnik*: 50 zł**

*Zwiedzanie Ekspozycji z przewodnikiem
jest możliwe po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub mailowej:

tel: 887 628 900
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

**25 zł przewodnik dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Dębica 
posiadających kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”

 

***

Warsztaty:

(zgłoszenia terminu, wielkość grupy, koszt, opiekunowie, kontakt)

 

Zajęcia warsztatowe prowadzone są wyłącznie dla grup wcześniej zgłoszonych.

  • Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób z wyjątkiem wykładów, w których może uczestniczyć więcej niż jedna klasa.
  • Opłaty: 5 zł od osoby + 60 zł od grupy (za zajęcia).
  • Opiekunowie grup są zwolnieni z opłat za zajęcia i zwiedzanie Ekspozycji.
  • Z uwagi na szczególne wypadki losowe ECPiP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

Informacje i rezerwacja:  
tel. 887 628 900,  
od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.30 
lub drogą elektroniczną: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Więcej:  http://ecpip.pl/ekspozycja/oferta-edukacyjna.html