English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Zwiedzanie

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna
przy Górze Śmierci w Paszczynie

***

Godziny otwarcia:

 

w okresie od 1 Maja 2024 r. do 31 Października 2024 r.:

PONIEDZIAŁEK – nieczynne

WTOREKPIĄTEK – 8.00-15.30*

SOBOTA – 12.30-16.00*

NIEDZIELA – 12.30-16.00*

*Ostatni zwiedzający wchodzą na pół godziny przed zamknięciem Ekspozycji

 

***

od 1 listopada 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.:

Ekspozycja Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie
będzie wyłączona ze zwiedzania indywidualnego.
W okresie tym będzie istniała możliwość zwiedzania Ekspozycji
dla grup zorganizowanych,

w dniach: 
PONIEDZIAŁEKPIĄTEK – 8.00-15.30*

po wcześniejszej rezerwacji

telefonicznej (887 628 900) i mailowej (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.pl).

*Ostatnie grupy zwiedzające wchodzą na 2 godziny przed zamknięciem Ekspozycji

***

 Ceny biletów:

 

 

***

Bilet normalny*  -  10 zł** 
*tzn. osoby dorosłe

**5 zł bilet normalny dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Dębica 
posiadających kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”

 

Bilet ulgowy* - 5 zł**
*
tzn. uczniowie, studenci, doktoranci,
emeryci, renciści, inwalidzi, osoby niepełnosprawne,
nauczyciele, wychowawcy placówek szkolnych,
wychowawcy placówek oświatowo-wychowawczych, 
wychowawcy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych
wychowawcy placówek resocjalizacyjnych działających w Polsce

**
3 zł bilet ulgowy dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Dębica 
posiadających kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”


Bilet rodzinny* -  20 zł**
*tzn. rodzice + dzieci uczące się

**10 zł bilet rodzinny dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Dębica
posiadających kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”

 

***

Zwiedzanie z przewodnikiem:

Przewodnik*: 50 zł**

*Zwiedzanie Ekspozycji z przewodnikiem
jest możliwe po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub mailowej:

tel: 887 628 900
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.pl

**25 zł przewodnik dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Dębica 
posiadających kartę „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+”

 

***

Warsztaty:

(zgłoszenia terminu, wielkość grupy, koszt, opiekunowie, kontakt)

 

Zajęcia warsztatowe prowadzone są wyłącznie dla grup wcześniej zgłoszonych.

  • Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób z wyjątkiem wykładów, w których może uczestniczyć więcej niż jedna klasa.
  • Opłaty: 5 zł od osoby + 60 zł od grupy (za zajęcia).
  • Opiekunowie grup są zwolnieni z opłat za zajęcia i zwiedzanie Ekspozycji.
  • Z uwagi na szczególne wypadki losowe ECPiP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

Informacje i rezerwacja:  
tel. 887 628 900,  
od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.30 
lub drogą elektroniczną: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.pl.

Więcej:  http://ecpip.pl/ekspozycja/oferta-edukacyjna.html