English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2017


INFORMACJA

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna
przy Górze Śmierci

w okresie świątecznym
będzie nieczynna  
w dniach
:

24.12.2017 r. – Wigilia (Niedziela)
25.12.2017 r. – Boże Narodzenie (Poniedziałek)
26.12.2017 r. – św. Szczepana (Wtorek)
31.12.2017 r. – św. Sylwestra (Niedziela)

2017 info Boze Narodzenie

Za utrudnienia przepraszamy

 

14 grudnia odbył się kolejny wykład z cyklu kwartalnych „Spotkań z Historią”, realizowanych przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania, działające przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Wpisał się on w zainaugurowane 9 grudnia 2017 r. Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości. Jak podkreślił sam Prezydent RP Andrzej Duda – dla niego ogromnie ważne jest, aby istota obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą miała charakter lokalny – „Żeby w każdym najmniejszym zakątku Rzeczypospolitej rozmawiano o 100-leciu odzyskania niepodległości, żeby mówiono o Polsce ‒ nie tylko z punktu widzenia historii, nie tylko z punktu widzenia tych minionych stu czy więcej lat, gdy np. będziemy się zastanawiali, dlaczego doszło do utraty niepodległości i dlaczego nie mieliśmy jej przez 123 lata. Ale żeby mówiono o tym, jakiej Polski chcemy na przyszłość, żebyśmy o tym rozmawiali ‒ żebyśmy patrzyli na Polskę jako na coś, co wzrasta, co musimy razem budować”.

Na wykład pana Józefa Pluty, przybyło wielu gości, pasjonatów historii lokalnej z Paszczyny i Pustkowa Osiedla. Wykład niezwykle ciekawy ponieważ traktujący o malowniczej miejscowości położonej w Gminie Dębica, która w przeszłości była swego rodzaju kolebką działaczy ludowych i parlamentarzystów. To właśnie z niej na przestrzeni 40 lat wyszło trzech parlamentarzystów. Pan Józef Pluta w bardzo ciekawy sposób przedstawił życie i działalność przede wszystkim dwóch, wywodzących się z Paszczyny - Michała i Jana Henryka Jedynaków (ojca i syna). Ukazał również sylwetkę trzeciego działacza ludowego z Paszczyny – Jana Siwuli. Omówił jak ich działalność ludowa i samorządowa od końca XIX – do połowy XX w. wyraźnie przyczyniła się do rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego ówczesnego powiatu ropczyckiego. Cała prelekcja podparta była niezwykle bogatą prezentacją fotografii, dokumentów oraz pamiątek zaczerpniętych w toku licznie przeprowadzonych kwerend w kraju i za granicą przez autora książki Z ludu dla ludu, pana Józefa Plutę. Dzięki Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, wspomnianą książkę w kilku egzemplarzach otrzymali przybyli na Spotkanie dyrektorzy wraz z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Paszczynie oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu. Po wykładzie prelegentowi zadawano wiele pytań dzięki czemu niektóre kwestie zostały szerzej wyjaśnione.    

Osoby, które nie mogły wziąć udziału w ostatnim „Spotkaniu z Historią”, jak również wszystkich zainteresowanych tematem,  zachęcamy do zapoznania się z wystawą czasową Muzeum Regionalnego w Dębicy pt. Narodziny demokracji parlamentarnej na ziemi Dębickiej. W ramach wystawy przedstawiono biografie: Wojciecha Stręka, Mikołaja Reya, Tomasza Dyło, Jana Babicza, Adama Krężela, Karola Persa, Jana Piróga, Franciszka Stachnika oraz Michała Jedynaka, Jana Siwuli i Jana Henryka Jedynaka. Ekspozycja ta wpisuje się w obchodzoną w ubiegłym roku setną rocznicę śmierci Michała Jedynaka i przyszłoroczną także setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wystawę można zwiedzać do 31 marca 2018 roku.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom „Spotkania…” i na kolejne zapraszamy w marcu następnego roku.

Fot. arch. ECPiP

Szanowni Państwo

 

Ekspozycja Historyczno - Dydaktyczna przy Górze Śmierci

w dniu 15 GRUDNIA 2017 r.

w godzinach 15.00 – 16.30

będzie nieczynna

Za utrudnienia przepraszamy

2017 12 14 Plakat Spotkanie z Historia J Pluta mini

Serdecznie zapraszamy Państwa na "SPOTKANIE Z HISTORIĄ". Wykład pt. "Rola Mieszkańców Paszczyny w odzyskaniu niepodległości" wygłosi autor książki pt. "Z ludu dla ludu. Wspomnienie o Jedynakach" pan Józef Pluta. "SPOTKANIE Z HISTORIĄ" odbędzie się w Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania w dniu 14.12.2017 r. o godz. 18.00 w sali kinowej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Pustków Osiedle 26 A.

Wstęp wolny

Józef Pluta urodził się w 1955 r. w Kędzierzu (powiat Dębica) w rodzinie chłopskiej o tradycjach ludowo-patriotycznych. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem ekonomiki rolnictwa, z zamiłowania historykiem. Od 1996 r. jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej w sekcji etnograficzno-historycznej. Za całokształt pracy na rzecz Towarzystwa uhonorowano go medalem „50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej 1960–2010”. Od 2002 r. zaangażowany jest w działalność Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych  w Warszawie (SWPFG). Za zasługi dl stowarzyszenia wyróżniono go „Srebrnym Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG”. Po przeszkoleniu wojskowym w Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu w 1988 r. awansowany został  na stopień porucznika Wojska Polskiego. Za działalność społeczną i zawodową  na rzecz lokalnego środowiska w 1988 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Do tej pory opublikował „Wspomnienia st. Szer./ppor. Jana Pluty z przebiegu służby wojskowej, udziału w obronie Węgierskiej Górki oraz uczestnictwa w konspiracyjnej Armii Krajowej w czasie okupacji” oraz opracował kilka haseł osobowych w „Słowniku biograficznym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej” pod redakcją A. Meissnera i K. Szmyda. Jest także autorem rękopisów: „Krótki zarys dziejów Paszczyny” i „Jan Henryk Jedynak 1892–1966” oraz podrozdziału: „Jan Pluta. Od Berezwecza, Węgierskiej Górki do konspiracji w AK” w książce Mirosława Rubasa „On strzegli granic II Rzeczpospolitej” Opracował również monografię „60 tal dziejów LKS Brzeźnica”.

W 2014 r. w wydawnictwie Szkolnym OMEGA w Krakowie Jan Pluta wydał książkę pt. „Z ludu dla ludu. Wspomnienie o Jedynakach”. Ta publikacja ukazuje dzieje lokalnych parlamentarzystów, działaczy ludowych i samorządowych, będące ewenementem na skalę krajową dla opisywanego okresu. Z jednej miejscowości, konkretnie z Paszczyny, na przestrzeni 40 lat wywodziło się trzech parlamentarzystów, w dodatku dwóch z jednego domu – ojciec Michał i syn Jan Henryk Jedynakowie. Pierwsza część biografii, poświęcona jest Michałowi Jedynakowi, ukazuje jego pracę na terenie powiatu ropczyckiego, forum Sejmu Krajowego we Lwowie i Rady Państwa w Wiedniu. W drugiej części przedstawione zostały losy jego najstarszego syna Jana Henryka Jedynaka – żołnierza-legionisty, działacza społeczno-gospodarczego, trzykrotnie posła do Sejmu II Rzeczpospolitej, który w ostatniej kadencji przed wybuchem II wojny światowej pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu.

Źródło: „Z ludu dla ludu. Wspomnienie o Jedynakach”