English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2017

2017 04 05 rzeszow lo 98Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na Górze Śmierci

Środa 5 kwietnia była kolejnym dniem, podczas którego Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci odwiedziła wycieczka. Naszą ekspozycję  zwiedzała grupa 86 uczniów wraz z nauczycielami z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
Mlodzież liceum zapoznała się z historią II wojny światowej na ziemi dębickiej wraz z informacjami dotyczącymi obozów pracy przymusowej i poligonu Waffen SS-Truppenübungsplatz „Heidelager” w Pustkowie. Po zwiedzaniu ekspozycji uczniowie i nauczyciele rzeszowskiego liceum udali się na Górę Śmierci, na miejsce spoczynku wielu tysięcy zamęczonych i zamordowanych więźniów obozów pracy przymusowej.
Wycieczka licealistów z Rzeszowa, z Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci, udała się w dalszą podróż do Stępiny (poniemiecki schron kolejowy z czasów II wojny światowej) i Dukli (miejsca związanego ze św. Janem z Dukli [1414–1484] oraz krwawymi walkami o Przełęcz Dukielską w okresie od września do listopada 1944 r.).

2017 04 05 rzeszow lo 7 2017 04 05 rzeszow lo 15

2017 04 05 rzeszow lo 42 2017 04 05 rzeszow lo 52

2017 04 05 rzeszow lo 74 2017 04 05 rzeszow lo 85

M.M.

Zobacz więcej na Facebook: https://www.facebook.com/pg/Ecpip/photos/?tab=album&album_id=1483000451750099

 

2017 04 04 ecpip grupa comenius 64Międzynarodowa grupa młodzieży z projektu „COMENIUS” pod Ścianą Pamięci Narodów
na Ekspozycji Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci

We wtorek 4 kwietnia Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci, odwiedziła grupa 53 osób z sześciu krajów - uczniowie i opiekunowie (Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Turcja, Włochy) oraz goszczący ich w Polsce rówieśnicy i pedagodzy Zespołu Szkół w Lubzinie. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego w Polsce projektu „COMENIUS”. Stąd praktycznie całość spotkania i zajęcia tego dnia była prowadzona w języku angielskim. Cała międzynarodowa grupa z uwagą przysłuchiwała się opowieściom związanym z tragiczną historią II wojny światowej na ziemi dębickiej. Młodzież wraz z opiekunami miała okazję poznać szczegóły funkcjonowania poligonu Waffen SS-Truppenübungsplatz „Heidelager” oraz obozów pracy przymusowej. Zwiedzanie ekspozycji stało się niejako preludium do kolejnej części zaplanowanych w tym dniu zajęć, mianowicie warsztatów poświęconych tolerancji. Pobyt na ekspozycji i Górze Śmierci w jakimś sensie uświadomił wszystkim, do jakiego ogromu nieszczęść i potworności może doprowadzić brak przestrzegania elementarnych praw do życia i pokojowego współistnienia ludzi oraz poszanowania zasad tolerancji Te ślady pozostają widoczne do dzisiejszego dnia.
Następnie w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu w siedzibie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania odbyły się warsztaty edukacyjne poświęcone tolerancji. Wszyscy obecni na warsztatach, mieli świadomość jak bardzo istotne w świetle historii i wydarzeń współczesnych otaczającego świata jest poznanie zasad tolerancji i przejawów nietolerancji. Warsztaty starały się pokazać, że z tymi zjawiskami, tak pozytywnymi jak i negatywnymi, możemy się spotkać wszędzie, m.in.: w domu, w szkole, w pracy, na ulicy, podwórku czy boisku oraz w każdym wymiarze społecznym, politycznym, religijnym czy międzynarodowym.
W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie poznawali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnoszącymi się do wartości, które są uniwersalne w każdej kulturze, tradycji czy narodzie, bez względu na rasę, język, wyznawaną wiarę czy przynależność państwową. Dzięki takiemu podejściu, wszyscy lepiej mogli zrozumieć skomplikowane zjawiska i zależności współczesnego życia. Warsztaty akcentowały fakt, że wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie są – równi i mają prawo do życia, miłości, tolerancji, szacunku, wolności i pokoju. W ramach warsztatów przedstawiono prezentację multimedialną i filmy, które przybliżyły pojęcia takie jak tolerancja, ksenofobia, akceptacja, mniejszości (etniczne, społeczne, religijne, kulturowe), stereotypy (wiek, niepełnosprawność, wygląd, zamożność) oraz uwrażliwienie młodzieży pochodzącej z różnych krajów, na wszelkie przejawy nietolerancji społecznej, narodowej czy religijnej. Młodzież miała także za zadanie rozpoznawać przykłady tolerancji i nietolerancji z wybranych kartek i przyporządkować do odpowiedniej grupy. Zajęcia te kładły również nacisk, na to aby w życiu kierować się szacunkiem i zrozumieniem wobec drugiego człowieka bez względu na jego „inność”. Zwieńczeniem spotkania, były prace plastyczne wykonane przez uczestników, które miały za zadanie ukazać różnorodność kulturową każdego kraju.
Podczas zajęć jednemu z młodych uczestników warsztatów odśpiewano tradycyjne „Happy birthday” z okazji obchodzonych przez Niego urodzin.

M.M.

2017 04 04 ecpip grupa comenius 16 2017 04 04 ecpip grupa comenius 37

2017 04 04 ecpip grupa comenius 57 2017 04 04 ecpip grupa comenius 73

2017 04 04 ecpip grupa comenius 77 2017 04 04 ecpip grupa comenius 85

2017 04 04 ecpip grupa comenius 87  2017 04 04 ecpip grupa comenius 105

 2017 04 04 ecpip grupa comenius 100  2017 04 04 ecpip grupa comenius 102 

2017 04 04 ecpip grupa comenius 141  2017 04 04 ecpip grupa comenius 162 

2017 04 04 ecpip grupa comenius 196  2017 04 04 ecpip grupa comenius 216 

Zobacz więcej na Facebook: https://www.facebook.com/pg/Ecpip/photos/?tab=album&album_id=1482871188429692

2017 03 28 wycieczka gimnazjum z letowni 35 2017 03 28 wycieczka gimnazjum z letowni 13
2017 03 28 wycieczka gimnazjum z letowni 42017 03 28 wycieczka gimnazjum z letowni 72017 03 28 wycieczka gimnazjum z letowni 9 2017 03 28 wycieczka gimnazjum z letowni 10 

Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną przy Górze Śmierci, odwiedziła dziś wycieczka z ziemi leżajskiej z Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni na czele z dyrektorem Andrzejem Kusiakiem, nauczycielami i dwoma księżmi (ogółem 114 uczniów plus opiekunowie). Podczas zwiedzania ekspozycji uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać historię ziemi dębickiej w okresie II wojny światowej, a w szczególności funkcjonowanie poligonu Waffen SS-Truppenübungsplatz „Heidelager” oraz obozu przymusowej pracy w Pustkowie, w którym śmierć poniosło ponad 15 000 więźniów (Polacy, Żydzi i jeńcy radzieccy). Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili wystawę czasową Mirosława Kusibaba pt. "Heidelager na zdjęciach" oraz barak żołnierski Waffen SS i barak więźniarski. Sporym zainteresowaniem u uczniów cieszyły się zgromadzone eksponaty oraz filmy ukazujące historię poligonu i obozu, a także relacje byłych więźniów. W toku rozmów okazało się, że krewny jednej z nauczycielek pochodzący z Woli Zarczyckiej przebywał w obozie przymusowej pracy w Pustkowie, a następnie obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. 
Z ekspozycji uczestnicy udali się na Górę Śmierci, gdzie wysłuchali kilku słów o miejscu, gdzie spoczywają szczątki ofiar wielu tysięcy zamęczonych podczas katorżniczej pracy bądź zamordowanych w różnych okolicznościach więźniów obozu w Pustkowie. Następnie uczczono pamięć pomordowanych poprzez odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego i modlitwę "Wieczny odpoczynek....". Schodząc z Góry Śmierci uczestnicy wycieczki przeszli "Drogą Cierpienia" wykonaną przed laty przez artystę Jacka Kucabę. Wszystkich zaintrygowały charakterystyczne "wzniesione dłonie" wraz z zamieszczonymi epitafiami. 
Po wizycie na ekspozycji wycieczka gimnazjalna udała się w dalszą drogę na kilkudniowe rekolekcje w Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu.

W sprawnym oprowadzaniu tak dużej grupy wycieczkowej po Ekspozycji Historyczno - Dydaktycznej i Górze Śmierci oraz fotograficznym udokumentowaniu pomagała kol. Natalia Węgrzyn z Promocji CKiB.

M.M.

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/pg/Ecpip/photos/?tab=album&album_id=1473558282694316

 

 

 

 

2017 03 29 kl 6a i 6b zs putkow os 1 2017 03 29 kl 6a i 6b zs putkow os 10

2017 03 29 kl 6a i 6b zs putkow os 31 2017 03 29 kl 6a i 6b zs putkow os 36

W słoneczne przedpołudnie Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną przy Górze Śmieci zwiedziły klasy szóste ("A" i "B") wraz z nauczycielami pp. Anną Starzak i Waldemarem Wolickim z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu. Uczniowie rozpoczęli zwiedzanie ekspozycji od wysłuchania kilku słów wstępu do historii poligonu SS i obozów przymusowej pracy, przy okazji zapoznając się z wystawą czasową Mirosława Kusibaba pt. "Heidelager na zdjęciach". Na wyeksponowanych zdjęciach, znajdują się unikatowe ujęcia z życia poligonu Waffen SS-Truppenübungsplatz „Heidelager” w Pustkowie. Następnym zwiedzanym obiektem był barak żołnierski Waffen SS, w którym szóstoklasiści mieli okazję przybliżyć sobie dzieje ziemi dębickiej w okresie II wojny światowej oraz realia poligonowe żołnierzy przebywających na Waffen SS-Truppenübungsplatz „Heidelager”. Dzięki eksponatom, zdjęciom i filmowi, uczniowie poznawali rzeczywistość okupacyjną Dębicy i okolic oraz życie codzienne żołnierzy różnych jednostek formacji Waffen SS. Kolejny - barak więźniarski, gdzie zgromadzone są pamiątki, dokumenty, zdjęcia, opowiada losy więźniów obozu przymusowej pracy w Pustkowie, w którym śmierć poniosło ponad 15 000 więźniów. Wśród ofiar tego obozu jak wiemy byli Polacy, Żydzi, jeńcy radzieccy oraz przedstawiciele innych narodów biorących udział w II wojnie światowej.  Co ciekawe, podczas zwiedzania ekspozycji okazało się, ze obydwoje nauczyciele są potomkami byłych więźniów obozu w Pustkowie (Babcia pani Anny i Dziadek pana Waldemara). Dodatkowo pani Anna pomogła w fotograficznym udokumentowaniu wizyty klas szóstych na ekspozycji.

M.M.

Więcej zdjęć na FB: https://www.facebook.com/pg/Ecpip/photos/?tab=album&album_id=1474478575935620

Naszą Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną odwiedziły córki Eliezera Silbermana (1919-2009), dawnego więźnia obozu pracy przymusowej w Pustkowie. Eliezer Silberman urodził się w Dębicy. W młodości wstąpił do międzynarodowej żydowskiej organizacji młodzieżowej Ha-Szomer Ha-Cair (odpowiednika skautingu), będącej częścią Światowej Organizacji Syjonistycznej. Bardzo wcześnie stracił ojca, w związku z tym musiał podjąć szybko pracę w celu pomocy matce w zdobyciu środków na utrzymanie całej rodziny. Wybucha II wojna światowa i los rzuca Eliezera, wielu innych dębickich Żydów do obozu pracy przymusowej w Pustkowie.Po przeniesieniu z Pustkowa, Eliezer Silberman trafił następnie do obozów w Płaszowie, a stamtąd do Bergen - Belsen. Mimo dramatycznych chwil spędzonych w niemieckich obozach, udaje mu się przeżyć II wojnę światową. Po wojnie w 1947 r. przenosi się do Izreala, gdzie w Tel Awiwie przez długie lata pracował w fabryce diamentów.

Więcej o Eliezerze Silbermanie na stronie anglojęzycznej: http://www.israelidiamond.co.il/news.aspx?boneId=3126&objid=2428

M.M.