English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2013

20 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym, przedświąteczne „Spotkanie z Historią”, w ramach cyklu wykładów otwartych, realizowanych przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania.

Wykład zatytułowany "Losy żołnierzy AK z Obwodu Dębica wywiezionych do ZSRR" wygłosił pan Szymon Pacyna - doktorant w Instytucie Historii UR, współpracujący z Zakładem Historii Najnowszej UR, uczestnik seminarium prof. dr hab. Włodzimierza Bonusiaka.

W trakcie prelekcji Szymon Pacyna szczegółowo naświetlił tragiczne losy żołnierzy obwodu dębickiego aresztowanych przez NKWD i wywiezionych w głąb ZSRR do radzieckich łagrów, głównie Borowicz i Riazania. Zobrazował okoliczności aresztowań, warunki transportu do ZSRR, codzienność żołnierzy w obozach, kreśląc jednocześnie sylwetki i losy poszczególnych żołnierzy.

Wykład został zilustrowany bardzo bogatą dokumentacją archiwalną z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej i Głównej Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Niektóre z zachowanych dokumentów prezentowane były publicznie po raz pierwszy.

29 listopada odbył się kolejny wykład z cyklu comiesięcznych „Spotkań z Historią”, realizowanych przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania. Od kilku miesięcy problematyka „Spotkań..” oscyluje wokół tematów związanych z historią ziemi dębickiej. Ostatni wykład poświęcony został fragmentowi dziejów ziemi ropczycko – sędziszowskiej, a konkretnie żołnierzom tamtejszych oddziałów Armii Krajowej.

Wykład zatytułowany „Podobwód AK Sędziszów. Organizacja – mobilizacja – walka” wygłosił pan Jacek Magdoń - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, oficer Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Jacek Magdoń jest przewodniczącym Sekcji Historycznej Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Rzeszowie, a także nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Publikuje teksty z zakresu historii wojskowości.

5 i 7 listopada w siedzibie Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy Gorze Śmierci gościli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Bobrowej Woli.

Wraz z przewodnikiem zwiedzili wystawę główną w budynkach Ekspozycji - „Historię obozów pracy przymusowej w Pustkowie i poligonu Waffen – SS Truppenübungsplatz Heidelager”. Podczas spotkania, Marzena Baum – Gruszowska, kierownik Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, w ramach którego działa Ekspozycja, przybliżyła uczestnikom historię mieszkańców Ziemi Dębickiej w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945. Oglądano fotografie archiwalne ilustrujące architekturę dawnej Brzeźnicy, Dębicy, czy Pustkowa – Osiedla. Po zajęciach w siedzibie Ekspozycji uczestnicy warsztatów udali się na Górę Śmierci, by tam złożyć hołd wszystkim więźniom przetrzymywanym i zmarłym w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

25 października odbył się kolejny wykład z cyklu comiesięcznych „Spotkań z Historią”, realizowanych przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania, działające przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

Gościem i prelegentem październikowych „Spotkań….” był Ireneusz Socha, autor wielu niezmiernie ciekawych inicjatyw historycznych, kulturalnych i społecznych. Tłumacz, muzyk, wydawca. Współtwórca pisma "DRUT" (1985-1987) - jednego z pierwszych polskich artzinów. Założyciel i lider grupy Kirkut-Koncept (1985-1991). Wyprodukował płyty autorskie: "Mikrosłuchowiska" (1998), "With/Without" (2000), "KITS" (2002), "Porządek : Chaos" (2003), "Sztetlach" (2005), KITS "Four Years In Pieces" (2007), "Polin" (2012). Tłumacz książki Chrisa Cutlera "O muzyce popularnej" (1999). Autor przekładów beletrystyki angielskojęzycznej (np. "Jądro ciemności" Josepha Conrada, "Zew krwi" Jacka Londona czy "Wielka podróż Tomka Sawyera" Marka Twaina). Publikował recenzje, eseje i tłumaczenia w "bruLionie", "Studium", "Pasażerze", "Czasie Kultury" i "Exit" oraz w serwisie internetowym Serpent.pl. Przetłumaczył na język polski "Księgę Pamięci Żydów Dębicy" ("Sefer Dembitz").