English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci 25.04.2018 r.

 6009043 kopia

Fot. arch. CKiB

W środę, 25 kwietnia 2018 r. odbyły się Uroczystości Patriotyczno – Religijne na Górze Śmierci. Jak co roku oddano hołd i upamiętniono wszystkich więźniów niemieckich obozów pracy przymusowej w Pustkowie, a także Rodaków walczących w okresie okupacji niemieckiej o niepodległość Ojczyzny. Na tegorocznych uroczystościach zaszczycili nas swoją obecnością byli więźniowie: Stanisław Szuro, Stanisław Ładziak oraz Kazimierz Rzucidło, który na uroczystości przyjechał po raz pierwszy. Przybyły również licznie rodziny byłych więźniów. Wśród gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli poszczególnych kół terenowych Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele świata polityki, kultury i nauki reprezentujący władze zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym jak i lokalnym. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli harcerze, strzelcy, poczty sztandarowe szkół powiatu dębickiego oraz ropczycko – sędziszowskiego. Po raz pierwszy zaprezentowały się Młodzieżowe Reprezentacyjne Drużyny OSP Gminy Dębica.


Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego. Po przywitaniu wszystkich gości przez Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza, rozpoczęła się uroczysta Msza Święta z ceremoniałem wojskowym. Eucharystię celebrował ks. dr hab. Kazimierz Talarek – proboszcz parafii Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie. Po Mszy Świętej, młodzież z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie–Osiedlu zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o epizodzie więziennym Rotmistrza Witolda Pileckiego. W dalszej kolejności miał miejsce Apel Pamięci w asyście Kompani Honorowej 33 Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębicy. Po zakończeniu Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej złożono wieńce i kwiaty pod Pomnikiem. Oprawa muzyczna uroczystości została przygotowana przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gmina-Dębica oraz Chór Parafialny z Pustkowa – Osiedla.


Na zakończenie uroczystości zebrani goście zostali zaproszeni do zwiedzenia Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej, gdzie mogli obejrzeć nową wystawę czasową pt. „Ucieczki więźniów z obozu". Wystawa ta przedstawia historie więźniów niemieckich obozów pracy przymusowej w Pustkowie, którzy zdołali z nich uciec. Obrazuje w jaki sposób tego dokonali. Opowiada o ucieczkach, które powiodły się, ale również o konsekwencjach jakie niosły ze sobą ucieczki nieudane. Szczególnie istotną częścią wystawy są pamiątki, pisemne wspomnienia oraz zdjęcia ze zbiorów rodzinnych więźniów, którzy podjęli próbę ucieczki i znalazła ona szczęśliwe zakończenie. Specjalnie przygotowana aranżacja oraz nagrania audio pozwalają na lepsze zobrazowanie losów więźniów przetrzymywanych i represjonowanych w tychże obozach. Wystawę można zwiedzać przez cały rok, do kwietnia 2019 r.