English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna „Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o Holokauście?”

Blisko dwieście osób: nauczycieli i kuratorów wzięło udział w konferencji edukacyjnej "Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o Holokauście?" zorganizowaną przez Operę i Filharmonię Podlaską pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Pracownicy Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania również zostali zaproszenia do udziału w wydarzeniu. Gościem honorowym konferencji była Batszewa Dagan, izraelska poetka, wybitna pedagog, której książki od lat pozwalają najmłodszym zapoznać się z tragedią Holokaustu i II wojny światowej. I to właśnie w Białymstoku doszło do premiery jej polskiego wydania książki "Co wydarzyło się w czasie Zagłady. Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć" (wydanej przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku).

W czasie konferencji uczestnikom zaprezentowane zostały także scenariusze edukacyjne "W świecie wartości Janusza Korczaka" autorstwa Anny Janiny Klozy i Małgorzaty Rusiłowicz. Odbył się także panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów, w którym swoje instytucje i program działania prezentowali:

1.       Arkadiusz Walczak, moderator (Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń (WCIES)

2.       dr Alicja Bartuś (Przewodnicząca Zarządu Fundacji Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu)

3.      dr Marzena Baum-Gruszowska (Kierownik Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica)

4.       dr Elżbieta Górecka (Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka)

5.      dr Urszula Markowska-Manista (Sekretarz naukowy Katedry UNESCO im. J. Korczaka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)

6.       dr hab. Piotr Nowak (Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Filozofii)

7.       dr Ewa Rogalewska (Kierownik Referatu Edukacji Historycznej w białostockim oddziale IPN)

8.       dr Iwona Wrońska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa)

9.       Iga Kazimierczyk (Przedstawiciel Centrum Edukacji Obywatelskiej)

10.   Bożena Szroeder (Animatorka kultury, pedagog. współtwórczyni Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, lider programu „Kroniki sejneńskie”)

11.   Witold Dąbrowski (Zastępca dyrektora, Brama Grodzka-Teatr NN)

Na pewno cieszy fakt, że coraz więcej nauczycieli przykłada wagę do nauczania historii II wojny światowej, tragedii Żydów i - czasami niechlubnej - ale też i bohaterskiej postawie Polaków w obliczu ich zaplanowanej przez hitlerowców eksterminacji.