English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2018

DSC 0263

Zapraszamy na fotorelację z pierwszych warsztatów dziennikarskich pt. „Kim jest dziennikarz?” realizowanych w ramach projektu Działaj Lokalnie „Historia Gminy Dębica we wspomnieniach mieszkańców – okruchy dawnych czasów w obiektywie kamery.”

Projekt ten ma na celu integrację starszego i młodszego pokolenia, pogłębienie wiedzy o historii Małej Ojczyzny oraz szerzenie patriotyzmu lokalnego wśród młodych mieszkańców gminy. To dla nich zostały zorganizowane warsztaty dziennikarskie, w czasie których nauczą się jak prawidłowo przeprowadzić wywiad oraz utrwalić go na różnych urządzeniach elektronicznych. Zebrane w ten sposób relacje „historii mówionej” stworzą materiał edukacyjny dla szkół, bibliotek i domów kultury z terenu Gminy Dębica oraz dla Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania. Warsztaty prowadzi pani Justyna Wnęk.

Fot. arch. ECPiP

Projekt dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" edycja 2018 Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z lokalnymi partnerami: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA S.A., FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.S., OLIMP LABORATORIES SP Z O.O.

2018 loga dzialaj lokalnie web

 

Obszar roboczy 1 100

 

Zapraszamy wszystkich, którzy zgłosili się do udziału w warsztatach dziennikarskich na spotkanie organizacyjne połączone z pierwszymi zajęciami pt.: "Kim jest dziennikarz?". 
Spotkanie odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 15:00 w Ekspozycji Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Projekt dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" edycja 2018 Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z lokalnymi partnerami: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA S.A., FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.S., OLIMP LABORATORIES SP Z O.O.

spotkania z historia 2018 V3 1 1

 

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica serdecznie zaprasza na kolejne „SPOTKANIE Z HISTORIĄ”, które odbędzie się w piątek 28 września 2018 r. o godz. 17:00 w sali kinowej Domu Kultury w Pustkowie Osiedlu. Wstęp wolny.

Tym razem wyświetlony zostanie film pt. ”PILECKI”. To polski fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego od czasów jego młodości, przez dramatyczne wydarzenia II wojny światowej, aż po uwięzienie i śmierć w maju 1948 roku. W rolę rotmistrza Pileckiego wcielił się aktor Marcin Kwaśny. Natomiast głównym narratorem jest syn Witolda Pileckiego, Andrzej, ale przy pracy nad nim pomagali również inni członkowie rodziny rotmistrza, nawet prawnuki. Powstał on za pieniądze przekazane przez indywidualnych darczyńców i dzięki wsparciu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jorku (2,5 tys. osób wpłaciło w sumie 250 tys. zł), a jego producentem jest Stowarzyszenie Auschwitz Memento.

Rotmistrz Witold Pilecki był bohaterem wojny polsko-bolszewickiej, a w 1939 roku jako ułan nacierał na niemieckie czołgi i stawiał czoła natarciom sowieckiej armii na ewakuujące się do Rumunii polskie siły zbrojne. Po klęsce września zajął się rozbudową siatki konspiracyjnej, której celem było zwalczanie niemieckich sił w Warszawie. We wrześniu 1940 roku rotmistrz Witold Pilecki z własnej woli dał się zamknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, by wysłać do aliantów raporty o sytuacji więzionych tam osób. Również tam założył strukturę konspiracyjną, ratując od śmierci ogromną liczbę współwięźniów. Po wojnie zastał oskarżony o szpiegostwo i stracony przez komunistyczne władze PRL. Przez ponad 40 lat nie wolno było wymawiać w Polsce jego nazwiska.

raajd do niepodleglej019

 

Fot. Archiwum PSP w Brzeźnicy m. Jana Pawła II

Dnia 21.09.2018r. w ramach realizacji zadań związanych z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i wychowaniem do patriotyzmu, młodzież PSP w Brzeźnicy im. Jana Pawła II wyruszyła na rajd rowerowy na Górę Śmierci, miejsce męczeństwa wielu narodów Europy, a w szczególności Polaków. Trasa przejazdu wiodła przez piękne zakątki naszej "Małej Ojczyzny". Uczniowie ubrani w biało czerwone koszulki z hasłem "Polski Niepodległej", pięknie prezentowali się podczas rajdu.

Zajęcia w Muzeum poprowadził historyk pan Marian Matkowski, który w sposób niezwykle trafny przekazał młodzieży swoją wiedzę na temat działalności Polskiego Państwa Podziemnego, losów mieszkańców ziemi dębickiej w czasach okupacji oraz ich bohaterskiej postawy wobec najeźdźcy.

Gościem i uczestnikiem rajdu był Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, który przybliżył uczniom historię powstawania Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, zachęcał do poznawania i zgłębiania historii własnego kraju, a także sumiennego wypełniania swoich uczniowskich obowiązków, bo przecież w dzisiejszych czasach, to także wyraz naszego patriotyzmu.

Na Górze Śmierci młodzież wraz z opiekunami zapaliła znicze, odśpiewała pieśni patriotyczne oraz otoczyła modlitwą wszystkich poległych i pomordowanych za naszą Ojczyznę.

Inicjatorami i opiekunami rajdu byli nauczyciele PSP w Brzeźnicy Monika Kusibab, Agnieszka Duda, S. Agnieszka Skrzypek, Tomasz Mroczka i Jarosław Kulig.

Źródło:
http://brzeznica.ugdebica.pl/aktualnosci/droga-do-niepodleglej-43.html

 DSC 0131

fot. arch. ECPiP

W tegorocznej Drodze Krzyżowej organizowanej w ramach VII Modlitewno-Edukacyjnego Spotkania Młodych przy Górze Śmierci uczestniczyła młodzież z Dekanatu Pustków Osiedle. Rozważania do tej Drogi przygotowano, na podstawie losów dębickich legionistów walczących o niepodległość Polski.

Nasze Modlitewno – Edukacyjne Spotkanie Młodych przy Górze Śmierci w tym szczególnym 2018 roku poświęciliśmy, mieszkańcom ziemi dębickiej, Dębiczanom, a w szczególności dębickim legionistom walczącym o niepodległość Polski.
Ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, to tegoroczne spotkanie ma swój szczególny wymiar.

Na ziemi dębickiej było wielu odaważnych ludzi, patriotów i bohaterów godnych naśladowania.
Na przełomie XIX i XX wieku, schyłku Austro-Węgier, w okresie poprzedzającycm wybuch I wojny światowej, działali na rzecz edukacji, podniesienia świadomości narodowej, tworzyli organizacje patriotyczne, paramilitarne i wojskowe, które w efekcie przyczyniły się do odzyskania niepodległości.
Byli to nauczyciele, parlamentarzyści, działacze polityczni, społeczni oraz wojskowi w armii austro-węgierskiej, Polska Organizacja Wojskowa, Legionach, i członkowie formacji Strzelca, Sokoła, rodzącego się ruchu harcerskiego. Przeważnie trafiali do I Brygady dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego, walczącej początkowo w Małopolsce, w okolicach Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Walczyli również na froncie w Karpatach Wschodnich w szeregach II Brygady.
Wśród nich znaleźli się m.in.:
Julian Bauer, Wojciech Cebulski, Kazimierz Chmiel, Tadeusz Gawryś - profesor Gimnazjum w Dębicy, porucznik Legionów, Adam Jedynak, Jan Henryk Jedynak, Michał Jedynak, Stanisław Mydlarczyk – również profesor Gimnazjum w Dębicy, żołnierz Legionów, Walenty Orłowski, Edward Passowicz, Jan Passowicz, Jan Piątek, Michał Pluta, Piotr Pietrzyk, Bolesław Roja – dowódca IV batalionu 2 pp Legionów „Karpatczyków”, Jan Romański, Jan Siwula, Stanisław Siwula, Franciszek Stachnik, Michał Szczyrek, Józef Tokarz, Stanisław Wolak, Antoni Żurek, Stanisław Żurek, Józef Wyrobek - profesor Gimn. w Dębicy i wielu, wielu innych…
Wielu z nich zginęło, wielu wróciło rannych i chorych walcząc na różnych frontach ówczesnych zmagań I wojny światowej oraz walkach o wolną Polskę.
To nasi Bohaterowie, to dzięki Nim, Ich heroicznej postawie i hartowi ducha, Polska wróciła na do istnienia.
Oni dali fundamenty naszej obecnej wolności, dlatego my potomni powinniśmy o nich pamiętać.
Bo dzięki Nim mamy również i dzisiaj wolną Polskę.

 Na koniec MESM odmówiono modlitwy, które poprowadził ks. Paweł Kasperowicz, wikariusz dekanatu i parafii Pustków-Osiedle.
Następnie młodzież wysłuchała gawędy, poświęconej historii Polski, a w szczególności 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Podkreślono w niej bohaterstwo narodu polskiego, który wielokrotnie zmagał się z wieloma najeźdźcami. 
To piękne przykłady odwagi, męstwa, bohaterstwa połączone z wielką ofiarą krwi złożoną na ołtarzu Ojczyzny. 
W dziejach Rzeczypospolitej takich pięknych przykładów było bardzo wiele to władcy polscy, przywódcy wojskowi, rycerze – żołnierze, ale i Ci, którzy nie tylko z bronią w ręku, ale słowem, nutą czy pędzlem podnosili na duch naród polski w chwilach wyzwań i latach niewoli. Polska, ukształtowana przez tradycję rzymską, a za jej pośrednictwem grecką, przez chrześcijaństwo, przez kulturę włoską, duchowo wierna cywilizacji Zachodu, stała się jej strażnikiem na Wschodzie. Jej wpływy sięgnęły krańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli dzisiejszych krajów bałtyckich, Białorusi i Ukrainy. W tym kontekście powiedzenie to wiąże się z ideą „przedmurza chrześcijaństwa”. Polska, prawowierna córka Kościoła, była określana mianem niezłomnego muru całej Europy. 
Jak popatrzymy chociażby na historię państwowości polskiej od 966 r., począwszy od chrztu Polski za czasów Mieszka I, to zauważymy, że od zarania dziejów Polski spisanych na kartach kronik, nasz Naród musiał bronić swojej suwerenności, będąc atakowany z wielu różnych stron, od zachodu, od wschodu, południa czy północy. Niejednokrotnie byliśmy tym „przedmurzem Europy”, chroniąc ją od barbarzyńskich azjatyckich chord mongolskich Tatarów, ekspansją germańską przykrytą płaszczykiem krzewienia chrześcijaństwa od czasów piastowskich po Jagiellonów, a szczególnie Władysława Jagiełły i sławetnej bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r., zalewem Islamu za czasów Chodkiewicza, Żółkiewskiego czy wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Jana III Sobieskiego, czy wreszcie zatrzymując nawałę Rosji Bolszewickiej na Europę, dążącej do rozszerzenia zbrodniczej idei ateistycznego, wojującego komunizmu, który miał podbić państwa europejskie i przekształcić je w republiki sowieckie – to oczywiście wojna polsko – bolszewicka i Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. 
Polacy mieli wielkie pragnienie wolności i suwerenności. Wspomnieniami objęliśmy bohaterstwo ówczesnych młodych pokoleń Polaków w całym XX wieku, m.in.: polskich dzieci we Wrześni, małych bohaterów obrońców Lwowa "Orlęta Lwowskie" z lat 1918-1921, czy polskie dzieci i młodzież Powstania Warszawskiego 1944 r.

Po gawędzie wszyscy chętni mogli za darmo zwiedzać Ekspozycję.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i wzięcia udziału w VII Modlitewno-Edukacyjnym Spotkaniu Młodych,
a w szczególności księżom i młodzieży z parafii Dekanatu Pustków Osiedle, Strzelcom Jednostki Strzeleckiej Nr 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy, funkcjonariuszom Straży Gminnej oraz pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego z Brzeźnicy.