English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Młodzież Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny z Pilzna na Ekspozycji - 15.11.2017 r.

DSC 0002

Archiwum foto ECPiP

15 listopada br. już od samego rana na Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną zaczęły przybywać grupy młodzieży z Pilzna. W dwóch autokarach łącznie przyjechało 74 uczniów i 6 opiekunów z Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny z Pilzna. Obydwie grupy zwiedziły z przewodnikiem obiekty Ekspozycji zapoznając się z historią niemieckiego poligonu wojskowego Waffen - SS „Truppenübungsplatz Heidelager” (1940–1944) oraz martyrologią więźniów Zwangsarbeitslager Pustków (niemieckie obozy pracy przymusowej w Pustkowie, istniejące również w okresie 1940 - 1944). Dzięki tej wycieczce uczniowie mieli okazję bliżej zetknąć się z tragiczną historią II wojny światowej na ziemi dębickiej. Podczas zwiedzania młodzież zapoznała się także z działalnością Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania CKiB Gminy Dębica, w tym przedsięwzięć na rzecz utrwalania historii, muzealnictwa, edukacji i tolerancji. Podczas pobytu na Ekspozycji, grupy udały się również Górę Śmierci - miejsce spoczynku tysięcy więźniów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej w Pustkowie.

M.M.