English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Modlitewno - Edukacyjne Spotkanie Młodych na Górze Śmierci

19 września miało miejsce coroczne Modlitewno - Edukacyjne Spotkanie Młodych przy Górze Śmierci połączone z przygotowaniami młodych z naszego dekanatu do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Zostało ono zrealizowane przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania oraz Parafię pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Pustkowie - Osiedlu. Spotkanie rozpoczęło się od marszu "Drogą Cierpienia" wraz z rozważaniami Drogi Krzyżowej, powiązanymi tematycznie z losami harcerzy dębickich Szarych Szeregów, walczących podczas II wojny światowej z niemieckim okupantem. Celem spotkania było upamiętnienie wszystkich harcerzy, którzy kierowani głębokimi uczuciami względem ojczyzny ponieśli śmierć z rąk okupanta. Całemu nabożeństwu przewodniczył ksiądz Albert Adamczyk z parafii św. Stanisława Biskupa w Pustkowie - Osiedlu. Uroczystość wzbogacili swoją obecnością żołnierze ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" z Dębicy, pełniąc straż honorową, jak również zespół muzyczny. Tuż po zakończeniu nabożeństwa ks. dr Leszek Rojowski, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i opiekun kleryckiego kręgu harcerskiego w tarnowskim seminarium wygłosił pouczającą gawędę do młodych pt. "Szare Szeregi w kontekście rocznicy Powstania Warszawskiego". Przedstawił działalność harcerek i harcerzy stawiających czynny opór okupantowi niemieckiemu. Była to doskonała lekcja historii dla wszystkich uczestników Spotkania, którzy po jego zakończeniu mieli możliwość zwiedzenia Ekspozycji historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci.