English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Projekt „Nasza Matka – Księżna Helena Jabłonowska w relacjach i wspomnieniach” – zajęcia warsztatowe z młodzieżą.

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania działające przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica od maja bieżącego roku realizuje projekt historyczno – edukacyjny, dotyczący swojej patronki Księżnej Heleny Jabłonowskiej z Reyów (1895 – 1977). Projekt nosi tytuł „Nasza Matka – Księża Helena Jabłonowska w relacjach i wspomnieniach”. Projekt realizowany jest przy współpracy i ze środków finansowych Muzeum Historii Polski, w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, edycja na rok 2012.

Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o dokonaniach i działalności Księżnej Jabłonowskiej - działaczki społecznej, członkini Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej na obszarze dębickim, wspomagającej w okresie okupacji hitlerowskiej lokalną społeczność żydowską, a także więźniów obozów pracy przymusowej w Pustkowie. Na podstawie zebranych relacji Historii Mówionej członków rodziny Księżnej, dawnych pracowników majątku, byłych więźniów obozów pracy w Pustkowie oraz w oparciu o zgromadzone fotografie i pamiątki został zrealizowany blisko trzydziesto minutowy film dokumentalny opowiadający o tej wielkiej bohaterce i zasłużonej dla kraju patriotki, która uratowała od śmierci wiele ludzkich istnień. Od początku października, m. in. w oparciu o film, realizowane są w siedzibie Ekspozycji warsztaty edukacyjne. Tematyka warsztatów, oscylująca wokół postaci Księżnej dotyczy wydarzeń rozgrywających się w latach 1940 – 1944 na obszarze ziemi dębickiej, a związanych z funkcjonującym na tych terenach ogromnym poligonem wojskowym SS – Truppenübungsplatz Heidelager i działającymi przy poligonie obozami pracy przymusowej dla Żydów, Polaków i jeńców radzieckich. Do udziału w warsztatach zaproszone zostały okoliczne szkoły gimnazjalne i średnie.

Wykorzystane przy realizacji filmu Eksponaty muzealne, fotografie i dokumenty udało się zebrać dzięki uprzejmości lokalnych instytucji, m. in. Muzeum Regionalnego w Dębicy, Muzeum Regionalnego w Mielcu, a także osób prywatnych – członków rodziny Księżnej, mieszkańców Przyborowa i Chotowe, miejscowości wchodzących dawniej w skład majątku Jabłonowskich.

Efektem końcowym przedsięwzięcia będzie przekazanie stu kopii filmu poszczególnym szkołom z terenu Gminy Dębica i spoza jej granic, oraz włączenie treści warsztatów do kanonu działalności edukacyjnej Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania.

Projekt graficzny: Angelika Smoła