f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Ankieta

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie – Osiedlu zwraca się z prośbą do byłych więźniów obozów pracy przymusowej w Pustkowie oraz do ich rodzin o pomoc w zebraniu informacji na temat osób represjonowanych i więzionych w pustkowskich obozach. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza w przypadku posiadania przez Państwa wiedzy na ten temat. Jednocześnie apelujemy o udostępnienie wszelkich zdjęć i dokumentów poobozowych (względnie kopii).